درباره گروه فراورزش

شرکت پویندگان فراورزش سپهر با نام تجاری فراورزش در پنج فیلد کلی فعالیت می نماید 1- باشگاه ماجراجویی و کوهنوردی (آموزش دروره های سنگنوردی، کوهنوردی، یخ نوردی، دره نوردی و غارنوردی / تورهای ماجراجویی و دره نوردی ماجراجویی) 2- فروشگاه تجهیزات کوهنوردی، سنگنوردی و ماجراجویی 3- طراحی و ساخت پارک های ماجراجویی ( زیپ لاین، پل های معلق، بانجی جامپینگ، ویافراتا، سویینگ جامپینگ و ...)، کارگاه های اعتماد به نفس، دیواره و گیره سنگنوردی، سازه های معلق و انعطاف پذیر 4- بهره برداری از پارک های ماجراجویی (زیپ لاین و پل های معلق گلبهار) 5-Rope Access یا کاردر ارتفاع (Tree Careیا هرس درختان پر خطر)

فعالیت های جزئی
 
 
 
 
 
 
 

هیجان را با ما در پارک تفریحی گلبهار تجربه کنید.

آخرین اخبار

دی ۱۲, ۱۳۹۶

مقاله سمپل

در دهه های اخیر، ارزيابي و بهنگام سازی شبکه های پايش تراز آب زيرزمیني به منظور مديريت صحیح اين منابع بسیار مورد توجه قرار داشته اند. با اين حال، به دلیل عدم تراکم کافي ايستگاه های پايش تراز آب زيرزمیني، نیازمند استفاده از روشهای درونيابي در تخمین نقاط فاقد مشاهده مي-باشیم. در اين خصوص، انواع روشهای درونيابي و برآوردهای زمین آمار که هر يک بسته به توزيع نقاط نمونهبرداری، تعداد نقاط نمونه برداری و نیز کارآيي مدل، دقت های مختلفي دارند ،مي توانند مورد استفاده قرار گیرند. بنابراين استفاده از روش هايي که بتواند به طور هم زمان نقاط قوت انواع روشهای درونيابي را درنظر گیرد از اهمیت خاصي برخوردار است. اين موضوع در تعداد محدودی از مطالعات گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله، از سه روش درونيابي وزني معکوس فاصلهIDW کريجینگ معمولي و توابع درونيابي محلي LPIبه منظور تعیین نقشه های توزيع مکاني تراز آب زيرزمیني دشت دهگلان استفاده شده است. علاوه بر آن، روش میانگین وزني مرتبشدهOWA نیز به منظور ترکیب نتايج حاصل از روشهای درونيابي بکار برده شده است .به اين منظور مدلهای مختلف رتبهدهي شدهاند و پس از تعیین وزنهای مربوط هر يک با استفاده از روش OWA ترکیب شدهاند .سرانجام، به ارزيابي عملکرد نتايج مدل ترکیبي OWA و نیز مدلهای منفرد درونيابي با استفاده از آمارههای خطای RMSE و MAE پرداخته شده است. نتايج حاصل بیانگر بهبود عملکرد مدل ترکیب نسبت به مدل های منفرد درونيابي ميباشد.
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

سنگنورد قزوینی رکورد سرعت دنیا را شکست

قزوین- رضا علیپور در پایان مرحله سوم رقابتهای سنگنوردی سرعت دنیا ضمن شکستن رکورد جهان، عنوان قهرمانی را کسب کرد. به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیپور سنگنورد […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

اردوی انتخابی تیم های ملی سنگ‌نوردی در قزوین برگزار می شود

قزوین- اردوی انتخابی تیم های ملی سنگ‌نوردی از عصر امروز در قزوین آغاز می شود. به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای انتخابی- تمرینی تیم های ملی سنگ‌نوردی مردان […]