تور های ماجراجویی و ورزشی(باشگاه کوهنوردی)

تور های ماجراجویی و ورزشی(باشگاه کوهنوردی)

شامل آموزش حرفه ایی سنگنوردی و صعود های ورزشی، دره نوردی اکتشافی و ماجراجویی، ورزش های ماجراجویی شامل زیپ لاین، پرش های بانجی و سویینگ و برگزاری دوره های کارآموزی سنگنوردی و یخ نوردی و ...

slider1