درباره ما

محسن عسکری حسینی - مبدع و خلاق در امر طراحی سازه های بکسلی - اولین پرنده جامپینگ ایران در سال1339 - طراحی و ساخت دستگاه های خاص و سازه های بکسلی - اولین طراح و سازنده کارگاه های اعتماد به نفس کشور در نیروهای مسلح - مربی و پیشکسوت کوهنوردی خراسان - مربی و طراح کارگاه های اعتماد به نفس نیروهای مسلح از سال 1335 - مسئول آموزش اعتماد به نفس و تکاوری کوهستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان - کارآموزی ورزش سال 1339 خراسان - مربی تکاوری کوهستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان جنگ تحمیلی - مسئول آموزش تکاوری سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی در مناطق ایلام و کردستان - مربی و مسئول برگزاری آموزش کارگاه های اعتماد به نفس نیروی انتظامی